5 Μαρ 2012

Μαθαίνουμε Ιστορία Μαζί

LEARNING HISTORY TOGETHER


The Association for Historical Dialogue & Research (AHDR) cordially invites you to the launch of its groundbreaking supplementary educational materials produced in the context of the AHDR’s Multiperspectivity and Intercultural Dialogue in Education (MIDE) project , funded by the UNDP- ACT।on Monday 12th March 2012 at 16:00 – 19।30at the Home for Cooperation, UN Buffer Zone, Nicosia(opposite Ledra Palace Hotel)
-------------------------------------------------------------------------------------

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΖΙ

Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ) σας προσκαλεί στην επίσημη παρουσίαση του πρωτοποριακού συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε στα πλαίσια της δράσης «Πολυπρισματικότητα και Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Εκπαίδευση», με χρηματοδότηση από την UNDP-ACT,τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 στις 16:00 – 19.30στο Σπίτι της Συνεργασίας, στη Ελεγχόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη Περιοχή στη Λευκωσία.(απέναντι από το Λήδρα Πάλας)
------------------------------------------------------------------------------------


TARİHİ BİRLİKTE ÖĞRENMEK

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, sizleri12 Mart 2012 saat 16:00 – 19.30 arasındaDayanışma Evi’nde, (BM Ara Bölge, Lefkoşa, Ledra Palas Karşısı)yer alacak olan ve finansmanı UNDP-ACT tarafından yapılan Eğitimde Çokkültürlülük ve Kültürlerarası Diyalog (MIDE) Projesi kapsamında hazırlanan tarih eğitiminde çığır açan yardımcı materyaller lansmanına davet etmekten onur duyar.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου