1 Μαρ 2012

Επιτυχής η δημόσια συζήτηση "Δημοκρατικός πλουραλισμός εν δράσει"Πρέπει το κράτος να παραγνωρίζει τις διαφορετικές κουλτούρες ή να τις αναγνωρίζει δημοσίως, πρέπει να προτάσσει την κυρίαρχη κουλτούρα ή να χειρίζεται τις διαφορετικές κουλτούρες ως ίσες; Πώς μπορεί το κράτος να σέβεται την πολιτισμική διαφορά αλλά και να εξασφαλίζει πολιτική ενότητα; Ισότητα σημαίνει ουδετερότητα ή αμεροληψία; Και πώς να ορίσει ποιά είναι η αποδεκτή διαφορετικότητα; Τις απαντήσεις στα σημαντικά αυτά ερωτήματα που αφορούν άμεσα την Κύπρο έδωσαν μέσα από τις ομιλίες τους η Θάλεια Δραγώνα και η Άννα Φραγκουδάκη του Πανεπιστημίου Αθηνών στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 στο Σπίτι της Συνεργασίας με θέμα «Δημοκρατικός πλουραλισμός εν δράσει: Ένα παράδειγμα συνύπαρξης πλειονότητας και μειονότητας της Δυτικής Θράκης στο χώρο της εκπαίδευσης।» Ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους Vedat Tek KTOEÖS, Λούη Λοϊζίδη Πλατφόρμα ΕΚ και ΤΚ Εκπαιδευτικών και χαιρετισμοί από τους Κυριάκο Παχουλίδη ΟΙΔΕ, Güven Varoğlu KTÖS, Τahir Gökçebel KTOEÖS, και Κωστής Αχνιώτης Πλατφόρμα ΕΚ και ΤΚ Εκπαιδευτικών.।Παρά τον κρύο καιρό η αίθουσα γέμισε από κόσμο και η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και επικοδομητική.


Πηγή: Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας
http://www.facebook.com/#!/media/set/?set=a.312306952156627.83585.100001319740893&type=1

Devlet farklı kültürlere görmezden gelmeli mi yoksa resmi bir şekilde tanımalı mı , baskın kültürü vurgulamalı mı yoksa farklı kültürleri eşit olarak mı görmeli ve devlet nasıl kültürel farklılıklara saygı gösterebilir ve siyasi birliği sağlayabilir? Eşitlik tarafsızlık anlamına gelir ? Ve kabul çeşitliliğin ne olduğunu tanımlanması nasıl olur? Kıbrıs’la da ilgili bu önemli soruların cevapları Çarşamba, Şubat 29, 2012’de Dayanışma Evi’nde yapılan “Demokratik Çoğulculuğun Pratikte Uygulanması: Eğitim alanında Batı Trakya'daki çoğunluk ve azınlığın bir arada yaşamasının bir örneği” adlı tartışma etkinliğinde, Thalia Dragona ve Anna Fragoudaki’nin tarafından verildi.Konuşmalar ve selamlama konuşmaları da yapıldı: Vedat Tek'in KTOEÖS, Louis Loizides KR ve KT Eğitimcilerin Platformu, Kyriakos Pachoulidis AHDR, Güven VAROĞLU KTÖS, KTOEÖS Tahir Gökçebel ve Kostis Achniotis KR ve KT Eğitimcilerin Platformu. Soğuk havaya rağmen salon insanlarla doluydu ve tartışma çok ilginç ve faydalı olmuştur.

Should the state ignore different cultures or should publicly recognize them, should it give emphasis to the dominant culture or to handle different cultures as equal, and how could the state respect cultural differences and ensure political unity? Equality means neutrality or impartiality ? And how to define what acceptable diversity is? The answers to these important questions that directly concern Cyprus gave through their speeches Thalia Dragona and Anna Fragoudaki from the University of Athens in the event held on Wednesday, February 29, 2012 at the House of Cooperation on "Democratic Pluralism in Action: An example of coexistence of the majority and the minority in Western Thrace in the education area. " Interventions followed by Vedat Tek KTOEÖS, Louis Loizides EC and PC Platform Educational and greetings from Kyriakos Pachoulidi AHDR, Güven Varoğlu KTÖS, Tahir Gökçebel KTOEÖS, and Costis Achniotis GC and TC Teachers Platform .Despite the cold weather the room filled with people and the discussion was very interesting and constructive.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου