19 Μαΐ 2009

Σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Νεότερης Ιστορίας της ΝΑ Ευρώπης

Πλατφόρμα Ελληνοκυπρίων
και Τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών
«Ενωμένη Κύπρος»

Λευκωσία, 18 Μαΐου 2009

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πολιτικές προώθησης της συνεννόησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις δυνατότητες αλληλοσεβασμού και κατανόησης που παρέχει η διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στα σχολεία (έγγραφο Α6-0212/2009, με ημερομηνία 2.4.2009).

Η Πλατφόρμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων Εκπαιδευτικών «Ενωμένη Κύπρος», χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, τόσο το γενικότερο πνεύμα του εγγράφου, τις επισημάνσεις και τις συστάσεις που περιέχει, όσο και την ειδική αναφορά του σε μια πολύ σημαντική έκδοση: «Το εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της Νεότερης Ιστορίας της ΝΑ Ευρώπης». Πρόκειται για έκδοση του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη ΝΑ Ευρώπη, για την οποία εργάστηκαν δεκάδες πανεπιστημιακοί και άλλοι επιστήμονες από όλες τις χώρες της περιοχής, και η οποία παρουσιάστηκε και στην Κύπρο τον περασμένο Οκτώβριο, με πρωτοβουλία του ΟΙΔΕ. Την έκδοση στην Ελληνική χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Λεβέντη.

Η Πλατφόρμα είχε εξ αρχής επισημάνει τη σημασία της έκδοσης αυτής και την ανάγκη αξιοποίησής της από εκπαιδευτικούς και μαθητές στα Γυμνάσια και Λύκεια των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Καλεί λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να εισακούσει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να αξιοποιήσει την έκδοση. Ως Κύπριοι – Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι – δεν είναι δυνατό να επικαλούμαστε κατά το δοκούν και γενικόλογα τις αρχές και αξίες τις Ευρώπης, να μη φειδόμαστε λόγων περί «Ευρωπαϊκής λύσης» στο Κυπριακό, και να παραγνωρίζουμε συστηματικά συγκεκριμένες πολιτικές που υλοποιούν αυτές τις αρχές και αξίες.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγχαίρει τους εκδότες για το διαβαλκανικό αυτό εγχείρημα συνεργασίας 60 και πλέον επιστημόνων, εκφράζει την "πλήρη υποστήριξή" του στην προσπάθεια και καλεί τους Υπουργούς Παιδείας να υιοθετήσουν, να στηρίξουν και να εισαγάγουν την έκδοση στα σχολεία ως εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό (σελ.9, παράγρ. 34 του εγγράφου).

Ακολουθεί το κείμενο της συγκεκριμένης παραγράφου και μετάφρασή του στα Ελληνικά.

The European Parliament

34. Notes the fundamental role of educational programming and structures in promoting inclusiveness and reducing interethnic tensions; consequently, calls on the Western Balkan governments to improve the quality of education by including civic, human and democratic rights as fundamental European values in the relevant curricula and to put an end to segregation in schools; points out that the teaching of history in schools and universities in the Western Balkans must be based on documented research and must reflect the different perspectives of the various national and ethnic groups in the region if lasting results are to be achieved in promoting reconciliation and improving interethnic relations; fully supports initiatives, such as the Joint History Project of the Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe, aimed at writing and disseminating joint history teaching materials that provide a multiperspective account of Balkan history, and calls on the competent ministries, educational authorities and educational establishments in the region to endorse the use of joint history teaching materials; calls on the Commission to support such initiatives financially and politically;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

34. Σημειώνει το θεμελιώδη ρόλο του εκπαιδευτικού προγραμματισμού και των εκπαιδευτικών δομών στην προώθηση της ενσωμάτωσης και στον περιορισμό των εντάσεων μεταξύ εθνοτήτων. Συνεπώς, προτρέπει τις κυβερνήσεις των Δ. Βαλκανίων να βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνοντας πολιτικά, ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα ως θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες στα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα και να σταματήσουν τους διαχωρισμούς στα σχολεία. Υπογραμμίζει ότι η διδασκαλία της ιστορίας στα σχολεία και τα πανεπιστήμια των Δ. Βαλκανίων πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένη έρευνα και να αντανακλά τις διαφορετικές οπτικές γωνίες των διαφόρων εθνικών και εθνοτικών ομάδων στην περιοχή, για να επιτευχθούν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην προώθηση της συμφιλίωσης και στη βελτίωση των ενδο-εθνοτικών σχέσεων. Στηρίζει πλήρως πρωτοβουλίες όπως το Κοινό Πρόγραμμα Ιστορίας του Κέντρου για τη Δημοκρατία και τη Συμφιλίωση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο στοχεύει στη συγγραφή και στη διάδοση κοινού εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία της ιστορίας με πολυπρισματική προσέγγιση της βαλκανικής ιστορίας, και προτρέπει τα αρμόδια υπουργεία, τις εκπαιδευτικές αρχές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην περιοχή να επικυρώσουν τη χρήση του κοινού εκπαιδευτικού υλικού. Προτρέπει την Επιτροπή (Κομισιόν) να υποστηρίξει οικονομικά και πολιτικά τέτοιες πρωτοβουλίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου