22 Μαρ 2012

Ψήφισμα ενάντια στην αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης

ΠΡΟΣ: Αξιότιμο κ. Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου
ΑΠΟ: Φορέας κατά της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης
ΘΕΜΑ: Επέκταση Ορίου Αφυπηρέτησης στο 64ο Έτος
Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2012

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,


Δυστυχώς οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της επέκτασης του ορίου αφυπηρέτησης, με την πρόταση νόμου για επέκταση στο 64 έτος θα έχει τραγικές κοινωνικές συνέπειες. Οι αρνητικές αυτές συνέπειες αποκτούν εκρηκτικό χαρακτήρα, από τη στιγμή που επιχειρείται η εφαρμογή του μέτρου αυτού ειδικά και σε μια περίοδο όπου η ανεργία βρίσκεται στο 9,5% και στους νέους στο 20%. Παράλληλα, θεωρούμε το γεγονός ότι τα οικονομικά μέτρα τα οποία πάρθηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στοχοποίησαν την νέα γενιά, και η αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης στο 64ο έτος ηλικίας θα την οδηγήσει σε πραγματικό αδιέξοδο.

Ο Φορέας Κατά της αύξησης του Ορίου αφυπηρέτησης που εκπροσωπεί χιλιάδες κόσμου θεωρεί ότι αντικειμενικά μια πιθανή αύξηση περαιτέρω του ορίου θα έχει τις πιο κάτω συνέπειες:

1. Θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας ιδιαίτερα στους νέους και θα καταδικάσει η Βουλή χιλιάδες από αυτούς σε μακροχρόνια ανεργία.

2.Η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης θα οδηγήσει σε συνολική αύξηση της ανεργίας με τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις όπως για παράδειγμα η αύξηση της εγκληματικότητας.

3.Η αύξηση της ανεργίας θα οδηγήσει σε πίεση των μισθών των υφιστάμενων προς τα κάτω και καταστρατήγηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων αφού η ανεργία θα αξιοποιηθεί πλήρως από τους εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα.

4.Η αύξηση της προσφοράς εργασίας – αύξηση ανεργίας, με βάση το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, θα οδηγήσει σε μείωση των μισθών των νεοεισερχομένων ειδικά στον ιδιωτικό τομέα.

5. Στην εκπαίδευση θα γίνουμε θεατές αδυναμίας εφαρμογής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης από τη στιγμή που νέοι εκπαιδευτικοί που έχουν αντικειμενικά περισσότερη οικειότητα στην νέα τεχνολογία δεν θα εισέρχονται στην εκπαίδευση.

6.Στην εκπαίδευση το χάσμα γενεών, και όσες συνέπειες αυτό δημιουργεί, θα οξυνθεί μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

7. Η όποια αύξηση του ορίου θα επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά και σε καμία των περιπτώσεων δε θα βοηθήσει στην διόρθωσή τους.

Τονίζουμε για ακόμη μια φορά την αντίθεσή μας στο αντινεανικό αυτό μέτρο, που θα έχει αλυσιδωτές κοινωνικές επιπτώσεις και θα πλήξει το σύνολο της νεολαίας του τόπου μας. Καλούμε τη Βουλή να απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση νόμου για αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης και θεωρούμε ότι, από τη στιγμή που οι άμεσα επηρεαζόμενοι από το μέτρο αυτό, διαφωνούν, τότε θα έπρεπε οι βουλευτές οι οποίοι το προωθούν να αντιμετωπίσουν με περισσότερη σοβαρότητα και ευθύνη το μαθητικό, φοιτητικό, νεολαιίστικο και εργατικό κίνημα.

Δηλώνουμε την έντονη αντίθεση μας για την εν λόγω συζήτηση στη Βουλή και απαιτούμε τον άμεσο τερματισμός της. Οι οργανώσεις που συμμετέχουν στο φορέα δε πρόκειται να συναινέσουμε στην όποια προσπάθεια για αύξηση του ορίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου