13 Δεκ 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κύριο Κίκη Καζαμία

Υπουργό Οικονομικών Λευκωσία

Λευκωσία


ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Το Συνδικαλιστικό Κίνημα της Κύπρου εκφράζει έντονη απαρέσκεια γιατί Κυβέρνηση και Πολιτικά Κόμματα προχώρησαν σε αποφάσεις και υιοθέτηση μέτρων που πλήττουν ζωτικούς όρους απασχόλησης και πρόνοιες των συλλογικών συμβάσεων, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Η απαρέσκεια αυτή, επιτείνεται από το γεγονός ότι, τα υπό αναφορά μέτρα λήφθηκαν, ερήμην των εργαζομένων, παρά την ωριμότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια που επέδειξε το συνδικαλιστικό κίνημα μέχρι σήμερα.


Η ενέργεια αυτή συνιστά υπόσκαψη και εκθεμελίωση του κοινωνικού διαλόγου και της τριμερούς συνεργασίας, που έχει συμβάλει τα μέγιστα στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και της κοινωνικής συναίνεσης. Επισημαίνεται ότι σε συνθήκες δύσκολες και αντίξοες για τον τόπο, ο κοινωνικός διάλογος αποτέλεσε διαχρονικά, θεμέλιο σταθερής ανάπτυξης και προόδου και συνέβαλε τα μέγιστα στο να εξευρίσκονται συγκλίσεις και να ξεπερνούνται τα προβλήματα κατά τρόπο κοινωνικά αποδεκτό.


Τα μέτρα που έχουν πρόσφατα συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και πολιτικών κομμάτων, είναι πρόδηλα ετεροβαρή και άδικα, γιατί στοχοποιούν και πάλιν τους εργαζόμενους, ενώ οι διακηρύξεις για την άμεση συνεισφορά του συσσωρευμένου πλούτου και πάταξη της τεράστιας φοροδιαφυγής / φοροαποφυγής παραμένουν λόγια κενά και επιταγές χωρίς αντίκρυσμα.


Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι πεπεισμένο ότι, αν διεξαγόταν κοινωνικός διάλογος θα μπορούσαν να εξευρεθούν δικαιότερες και πιο ορθολογικές λύσεις, αφού οι συμφωνηθείσες ρυθμίσεις δημιουργούν ανισότητες ακόμα και ανάμεσα στους ίδιους τους εργαζόμενους. Ούτε και γενικότερα είναι ισορροπημένα τα μέτρα μεταξύ πλούτου και εργασίας, αφού το μερίδιο που καλούνται να πληρώσουν οι μισθωτοί είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που θα κληθεί να καταβάλει ο πλούτος.


Η σημερινή προειδοποιητική Πανσυνδικαλιστική κινητοποίηση συνιστά εκδήλωση αντίδρασης και διαμαρτυρία στις μονομερείς αποφάσεις κυβέρνησης και βουλής, οι οποίες λήφθηκαν έξω από τα θεσμοθετημένα εργασιακά θέσμια, αλλά και σαφή προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι πρακτικές αυτές δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές.


Το συνδικαλιστικό κίνημα διακηρύττει την αποφασιστικότητά του να κατοχυρώσει με όλα τα νόμιμα μέσα, θεσμούς και ζωτικά δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί μέσα από αγώνες και θυσίες δεκαετιών και προειδοποιεί ότι, η οποιαδήποτε προσπάθεια για υπόσκαψη του κοινωνικού διαλόγου δεν θα γίνει ανεχτή. Το συνδικαλιστικό κίνημα καλεί την κυβέρνηση και τη βουλή να υιοθετήσουν πολιτικές για δίκαιο επιμερισμό των βαρών για έξοδο από την κρίση και να διαφυλάξουν τους ιστούς της κοινωνικής συνοχής και γενικότερα να αποκαταστήσουν το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης.Οι Οργανώσεις:

ΠΕΟ

ΣΕΚ

ΠΑΣΥΔΥ

ΠΟΑΣ

ΔΕΟΚ

ΕΤΥΚ

ΟΕΛΜΕΚ

ΠΟΕΔ

ΟΛΤΕΚ

Ένωση Συντακτών Κύπρου

Σύνδεσμος Αξιωματικών Κυπριακού Στρατού

Σύνδεσμος Υπαξιωματικών Κυπριακού Στρατού13 Δεκεμβρίου 2011


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου