2 Ιουν 2010

Φεστιβάλ Δρόμου "Ένας ΔρόμΟΙ", Σάββατο, 5 Ιουνίου, 11.00 π.μ. -2.00 μ.μ. στο τέρμα της Λήδρας


Η ομάδα ‘Youth Leaders and Cultural Activists’ (στηριζόμενη από το Cyprus Network for Youth Development) διοργανώνει το Σάββατο, 5 Ιουνίου στις 11 π.μ- 2:00 μ.μ το φεστιβάλ δρόμου «One StreetS» (Ένας δρόμΟΙ) με σκοπό να γιορτάσει την πολυπολιτισμικότητα αγκαλιάζοντας το μωσαϊκό των πολιτισμών που ζουν στην Κύπρο.

Για τρεις ώρες διάφορα μουσικά και χορευτικά συγκροτήματα θα ψυχαγωγούν τον κόσμο με τη μουσική και το χορό τους, αλλά και με άλλες διαδραστικές δραστηριότητες κατά μήκος της οδού Λήδρας/Lokmaci. Ο οδός αυτή έχει έναν ιδιαίτερο ιστορικό αλλά και σύγχρονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις πολλές και διαφορετικές πολιτισμικές/εθνοτικές ομάδες οι οποίες συνυπάρχουν στο κέντρο της Λευκωσίας.

Η Λήδρας/Lokmaci υπήρξε μια οδός/οδοί διαιρεμένη για δεκαετίες. Η διαίρεση αυτή είχε ως αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμαστε αυτή την οδό, που κάποτε ήταν μία, ως δύο ξεχωριστούς δρόμους. Με το άνοιγμα όμως των οδοφραγμάτων έχει επέλθει μια τεράστια αλλαγή στην ανθρωπογεωγραφία της παλιάς Λευκωσίας. Έχει γίνει εφικτή η επαφή, επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ποικίλων και διαφορετικών εθνοτικών ομάδων που ζούν και συχνάζουν στην παλιά Λευκωσία.

Η εκδήλωση αυτή στόχο έχει να γιορτάσει την πολιτισμική πολυμορφία μέσα από μια διάδραση μεταξύ μουσικών, χορευτών και ψυχαγωγών μαζί με τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, σε ένα δρόμο που υπήρξε το σύμβολο του εθνοτικού και πολιτισμικού διαχωρισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου