20 Φεβ 2012

Μαθαίνουμε ελληνικά και τούρκικα στο Σπίτι της Συνεργασίας

TURKISH LESSONS at the H4C!
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ!
DAYANIŞMA EVİ’NDE TÜRKÇE DERSLERİ!
WEEKLY 1।5 HOURS * HAFTADA 1।5 SAAT * 1.5 ΩΡΑ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ

..................


GREEK LESSONS at the H4C!
DAYANIŞMA EVİ’NDE YUNANCA DERSLERİ!
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ... ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ!
WEEKLY 1.5 HOURS * HAFTADA 1.5 SAAT * 1.5 ΩΡΑ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ


Για περισσότερς πληροφορίες/For more information: http://www.facebook.com/#!/pages/Association-for-Historical-Dialogue-Research-AHDR/२२४०९७१७४२९४३२०

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου