18 Ιαν 2012

Φυσικό Αέριο και Κυπριακό

The Cyprus Institute of Critical Social Research and Dialogue (Critical Social Research - CSRI) organises its first round-table discussion at the Home for Cooperation (H4C):

“The discovery of gas reserves and the Cyprus problem: Challenges and Opportunities”

Speakers:
Costas M. Constantinou (University of Cyprus)
Niyazi Kizilyurek (University of Cyprus)
Nicos Trimikliniotis (University of Nicosia)

Date: Wednesday, 25 January 2012, 6.30p.m.
Venue: Home for Cooperation (H4C)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου