19 Ιουν 2011

Δύο παρουσιάσεις για το Κυπριακό

Τα προγράμματα «Engage: Συμβάλλουμε Ενεργά για την Ειρήνη» και «Κύπρος 2015» συνεργάζονται για δυο κοινές δημόσιες παρουσιάσεις:


«Αειφόρος Ανάπτυξη σε μια Ομόσπονδη Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές»
ΚΑΙ
«Επιλύοντας το Κυπριακό Πρόβλημα: Ελπίδες και Φόβοι»


Τα προγράμματα, «Engage: Συμβάλλουμε Ενεργά για την Ειρήνη» και «Κύπρος 2015: Έρευνα και Διάλογος για ένα Βιώσιμο Μέλλον», τα οποία υλοποιούνται με στόχο την συμβολή στην οικοδόμηση ειρήνης στην Κύπρο, συνεργάζονται από κοινού προσφέροντας δυο ξεχωριστές δημόσιες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών. Στις 20 και 27 Ιουνίου, στο Σπίτι της Συνεργασίας (απέναντι από το ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας), στη Λευκωσία, διοργανώνουν τις παρακάτω δημόσιες παρουσιάσεις/συζητήσεις:

§ 20 Ιουνίου: «H αειφόρος ανάπτυξη απέναντι σε μια ομόσπονδη Κύπρο: Προκλήσεις και Ευκαιρίες»


§ 27 Ιουνίου: «Απέναντι σε μια ομόσπονδη λύση του Κυπριακού προβλήματος: Ελπίδες και Φόβοι»

Και οι δύο συζητήσεις έχουν ώρα έναρξης τις 18:00.

Two collaborative public events made possible by the projects ‘Engage’ and ‘Cyprus 2015’:
‘Towards Sustainable Development in a Federal Cyprus: Challenges and Opportunities’
& ‘Towards a Federal Settlement of the Cyprus problem: Hopes and Fears’

Two peacebuilding projects ‘Engage - Do your Part for Peace’ and ‘Cyprus 2015: Research and Dialogue for a Sustainable Future’ are co-organizing two public events on 20 and 27 June 2011, at the Home for Cooperation (opposite Ledra Palace Hotel), Nicosia. Both events will be in English (with no translation facilities) and will start at 18:00:

§ 20 June: ’Towards Sustainable Development in Cyprus: Challenges and Opportunities’.
§ 27 June: ‘Towards a Federal Settlement of Cyprus: Hopes and Fears’

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου