16 Φεβ 2011

Δικοινοτική Εκδήλωση για αποστρατικοποίηση της Λευκωσίας και άνοιγμα του οδοφράγματος Αμμοχώστου


Η Πλατφόρμα Ε/κ και Τ/κ Εκπαιδευτικών "Ενωμένη Κύπρος" στηρίζει και συμμετέχει στη δικοινοτική εκδήλωση για αποστρατικοποίηση της Λευκωσίας και άνοιγμα του οδοφράγματος Αμμοχώστου (παρά το γήπεδο Ορφέα, Πύλη Αμμοχώστου)


Πρωτοβουλία για την αποστρατιωτικοποίηση της εντός των τειχών Λευκωσίας και άνοιγμα του οδοφράγματος Αμμοχώστου (παρά το γήπεδο Ορφέα)

Η Λευκωσία, ιδιαίτερα η εντός των τειχών πόλη, είναι εκεί όπου οι Κύπριοι ζουν στο εγγύτερο προς τη διαχωριστική γραμμή του νησιού σημείο. Συνεπώς, στην Λευκωσία οι ένοπλες δυνάμεις των δύο πλευρών βρίσκονται στη μεγαλύτερη εγγύτητα μεταξύ τους. Αυτή είναι η μόνη περιοχή όπου σε ορισμένα σημεία τον περισσότερο χρόνο δεκαοκτάχρονοι εκτελούν υπηρεσία παραταγμένοι ο ένας απέναντι στον άλλον κατά μήκος του δρόμου που αποτελεί την διαχωριστική γραμμή.

Γι’ αυτό, η αποστρατιωτικοποίηση της Λευκωσίας θα ήταν το πρώτο και σημαντικό βήμα για την αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρου του νησιού. Η αποστρατιωτικοποίηση της Λευκωσίας μπορεί επίσης να είναι η αρχή μιας διαδικασίας επανένωσης της πόλης αρχικά και ολόκληρου του νησιού αργότερα. Πέρα όμως από την αξία που έχει ως βήμα ειρήνης και επαναπροσέγγισης από μόνη της, μπορεί να φέρει και ένα καινούργιο σπρώξιμο στην υφιστάμενη διαδικασία των συνομιλιών για την λύση. Η αποστρατιωτικοποίηση της Λευκωσίας μπορεί να είναι το πρώτο χειροπιαστό μέτρο όπου τα «αδύνατα» μετατρέπονται σε «δυνατά»…

Παράλληλα, το άνοιγμα ενός ακόμα σημείου διέλευσης στην ανατολική πλευρά της πόλης, περιοχή στην οποία δεν υπάρχει κανένα σημείο διέλευσης αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε και αυτό, με τη σειρά του, να συμβάλει ουσιαστικά στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κοινοτήτων.
Τα ευεργετικά αποτελέσματα του ανοίγματος του οδοφράγματος της Λήδρας στην επαναπροσέγγιση και στην πόλη μας γενικά , είναι πλέον εμφανή σε όλους. Ζητούμε τη συνέχιση και την εμβάθυνση στη διευκόλυνση των δικοινοτικών επαφών και θεωρούμε το άνοιγμα του οδοφράγματος Αμμοχώστου, μεταξύ γηπέδου Ορφέα και Γυμνασίου Παλλουριώτισσας, σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Με αυτό το σκεπτικό καλούμε σε μια κοινή εκδήλωση – κινητοποίηση ένθεν και ένθεν του οδοφράγματος στις 19 του Φεβράρη 2011.

Συγκέντρωση στις 14.30 μέσα στο Πάρκο του Ορφέα / Χρυσαλινιώτισσας.Πρωτοβουλία «ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ»

.............................................................
Initiative for the demilitarisation of Nicosia within the walls and opening of Famagusta check point (next to Orpheas stadium)

Nicosia, especially the walled-city of Nicosia is where the dividing line of Cyprus and Cypriots has the most proximity. This also means that the armed forces of the two sides have the most proximity to each other in Nicosia. This is the only area where most of the time, in some spots, 18 year old kids are on duty, seeing each other across a road on the dividing line.

That’s why the demilitarization of Nicosia would be the first and an important step for the demilitarization of the whole island. The demilitarization of Nicosia would start the process of reuniting the city first, and then the whole island. Beyond the value it has in itself as a peace and reconciliation step, the demilitarization of Nicosia could also bring a new push towards the existing negotiation process for the solution. The demilitarization of Nicosia could be the first concrete measure where the ‘impossibles’ could be turned into ‘possibilities’…

In parallel, opening one more crossing point in the eastern side of the city, where there is currently none, could also in its turn contribute significantly to the building of trust among the communities.

The beneficial results of the opening of the Ledras Street – Lokmaci check point for rapprochement and for our city in general, are now obvious to everybody. We demand the continuation and the deepening of the facilitation of bi-communal contacts and we consider the opening of the check point of Famagusta, between Orpheas stadium and Pallouriotissa Gymnasium, an important step in this direction.

In this context we call for a common event – mobilisation on both sides of the check point on 19th February 2011.

Gathering place inside Orpheas’ / Chrysaliniotissa Park, at 14.30.

Initiative “NICOSIA WITHOUT ARMIES AND CHECKPOINTS”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου