5 Οκτ 2010

5 Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού

Nicosia 3/10/2010


PRESS RELEASE

On the occasion of the International Teachers’ Day, Greek-cypriots and Turkish-cypriots teachers confirm again their commitment to the struggle for an education, which will have as final purpose the prevalence of peace in Cyprus. The role of teachers, who form a great and significant part of the intellectuals in our country, it is and it should be catalytic to the shaping of the social and political developments. All Cypriot educators will continue to cooperate closely with one vision: the school of reconciliation in a united Cyprus, free from any national, racist or religious hate. Especially today, in a moment that, great and intensive efforts are made for the achievement of a solution, which will set our island free from any separation and partition, the duty of every teacher is to fight in order to demolish the ideas of separation which exist in the minds of the people and misfortunately pass to the younger generations, perpetuating the mistakes and the passions of the past, which have led us to the condition that dominates today in our country.
Let all of us fight to educate our children with the values of the respect of the other, the democracy and the peaceful coexistence, against the stereotypes of partition, which are promoted from the forces that fight against the solution of living together in a federal united state. And finally, if we wish for the next generations to live in a modern European country without hate and bloodshed, without wells haunted by the bones of our missing people. The role of education is determinative and each teacher must undertake its responsibility as a part of his duty towards his homeland, Cyprus, which is our common homeland.

KTOEOS, KTOS, OLTEK, Proodeftiki movement of elementary education, Proodeftiki movement of secondary education, Bio-communal teachers platform “United Cyprus”

------------------------------------------------

Λευκωσία, 3/10/2010


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκπαιδευτικοί για την ειρήνη και τη λύση

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Εκπαιδευτικού, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εκπαιδευτικοί επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στον αγώνα για μια εκπαίδευση που θα έχει ως απώτερο στόχο της την επικράτηση της ειρήνης και της επανένωσης στην Κύπρο. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, που αποτελούν μια σημαντική μερίδα των πνευματικών ανθρώπων της χώρας μας, είναι και θα πρέπει να είναι καταλυτικός στη διαμόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων. Όλοι μαζί οι Κύπριοι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με όραμα το σχολείο της συμφιλίωσης σε μια ενωμένη Κύπρο, απαλλαγμένη από το εθνικό, φυλετικό ή θρησκευτικό μίσος. Ιδιαίτερα σήμερα, τη στιγμή που καταβάλλονται έντονες προσπάθειες για την επίτευξη μιας λύσης, που θα απαλλάσσει τον τόπο μας από το διαχωρισμό και τα συρματοπλέγματα, αποτελεί υποχρέωση του κάθε εκπαιδευτικού να αγωνιστεί ώστε να ρίξει τα τείχη του διαχωρισμού που έχουν ριζώσει και στα μυαλά των ανθρώπων και μεταδίδονται δυστυχώς στη νέα γενιά, διαιωνίζοντας τα λάθη και τα πάθη που οδήγησαν τη χώρα μας στη σημερινή κατάσταση.
Ας αγωνιστούμε όλοι ώστε να διαπαιδαγωγήσουμε τα παιδιά μας με τις αξίες του αλληλοσεβασμού, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης, ενάντια στα διχαστικά στερεότυπα που προωθούν οι δυνάμεις που αντιμάχονται τη λύση της συμβίωσης σ’ ένα ομόσπονδο ενωμένο κράτος. Για να μπορέσουν επιτέλους οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς μίση και αιματοχυσίες, χωρίς πηγάδια που στοιχειώνονται από τα κόκαλα των αγνοούμενων συμπατριωτών μας. O ρόλος της Παιδείας είναι καθοριστικός και ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί ως καθήκον του απέναντι στην πατρίδα του, την Κύπρο, την κοινή πατρίδα όλων μας.

Η ανακοίνωση υπογράφεται από:
το συνδικάτο των Τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών Μέσης Παιδείας KTOEOS, το συνδικάτο των Τουρκοκυπρίων δασκάλων KTOS, την Οργάνωση των εκπαιδευτικών της τεχνικής εκπαίδευσης ΟΛΤΕΚ, την Προοδευτική Κίνηση δημοτικής εκπαίδευσης, την Προοδευτική Κίνηση Μέσης Παιδείας και την Πλατφόρμα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων εκπαιδευτικών “Ενωμένη Κύπρος”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου