9 Δεκ 2008

Προκαταλήψεις (Έκθεση Γ' Γυμνασίου)


Α. ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
Η τάξη χωρίζεται σε μικρές ομάδες και η κάθε μία συζητά αν ανήκει στις ακολουθίες κατηγορίες: «Έχω προκαταλήψεις», «έχω λίγες προκαταλήψεις», «έχω πολλές προκαταλήψεις», ή «δεν έχω προκαταλήψεις».
Κάθε ομάδα θα γράψει πέντε προκαταλήψεις που υπάρχουν στην ομάδα. Μετά θα ανταλλάξουν τη λίστα τους με αυτή μιας άλλης ομάδας. Η ομάδα συζητά την καινούργια λίστα με τις καινούργιες προκαταλήψεις, αν υπάρχουν, και σκέφτονται τους λόγους για τους οποίους έχουν αυτές τις προκαταλήψεις. Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα συμπεράσματά της και ακολουθεί συζήτηση στην τάξη.
Στόχος της άσκησης: Κατανόηση για την δημιουργία προκαταλήψεων, αρνητικών στάσεων ή αντιλήψεων για ανθρώπους ή ομάδες ανθρώπων, που δεν ξέρουμε πολλά για αυτούς.

Β. ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ
Οι μαθητές για μια εβδομάδα παρακολουθούν τον ημερήσιο τύπο και μαζεύουν άρθρα σχετικά με το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Μπορούν να παρακολουθήσουν και τον ξένο τύπο (Ελλάδα, Αγγλία κλπ).
Θα φωτοτυπήσουν στη συνέχεια όλα τα σχετικά άρθρα και θα σημειώσουν, ανά ζευγάρια,
όλα τα δεδομένα που υπάρχουν με ένα χρώμα. Στη συνέχεια θα εντοπίσουν και θα
σημειώσουν με άλλο χρώμα όλες τις λέξεις που εκφράζουν συναισθήματα ή προκαταλήψεις.

Γ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Θα συζητηθεί στην τάξη το άρθρο 30 της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:
«Καμία διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.»

Το τελευταίο άρθρο της Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μιλά για την ευθύνη όλων να σεβαστούν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα όλων. Καμία εξουσία, κοινότητα, σχολείο ή άτομο δεν μπορεί να ασχολείται με δραστηριότητες που εμποδίζουν άλλους ανθρώπους να ασκούν τα δικαιώματά τους και να απολαμβάνουν τις ελευθερίες τους. Η έκφραση απόψεων δεν απαγορεύεται (ελευθερία συνείδησης και σκέψεως), αλλά όταν οι απόψεις παραβιάζουν τα δικαιώματα άλλων ανθρώπων τότε θα πρέπει να απαγορεύονται. Για παράδειγμα, οι απόψεις ρατσιστικού περιεχομένου, οι οποίες ενδεχομένως να ενισχύσουν ξενοφοβικά αισθήματα, απαγορεύονται αφού παραβιάζουν την ίδια την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ελευθερία δεν σημαίνει να απειλούνται και να πληγώνονται/προσβάλλονται άλλοι. Να συζητηθεί στην τάξη, με παραδείγματα, πώς κάποιες φορές η απόλυτη ελευθερία έκφρασης της γνώμης μπορεί να πληγώσει ή να προσβάλει άλλους ανθρώπους.

Μπορούν να συζητηθούν καταστάσεις στην τάξη που έχουν βιώσει οι μαθητές και όπου οι ίδιοι ή άλλοι έχουν περάσει τα όρια τους. Να συζητηθούν και όροι όπως σεβασμός και πρόληψη. Μπορεί να ζητηθεί από τους μαθητές να ψάξουν πληροφορίες για τη νομοθεσία στην Κύπρο σχετικά με αδικήματα φυλετικών διακρίσεων και το αδίκημα της υποκίνησης μίσους εναντίον συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου